Geen posts.
Geen posts.

Inleiding

Op deze pagina kunt u al mijn projecten vinden die ik tijdens mijn studie aan de opleiding vrijetijdsmanagement in Breda heb gedaan voor mijn leisure for life. Na het voorbereiden en uitvoeren van deze projecten heb ik verschillende competenties behaald. Deze zijn doormiddel van de START formulering uitvoerig beschreven.

Uitleg START

START staat voor:

- Situatie
- Taken
- Actie
- Resultaat
- Terugkoppeling

Doormiddel van dit model heb ik mijn competenties verwoord en toegelicht.